C.Saint-Saëns, Ave Maria

Alessio Yuzhin (baritono)
Alexander Barklyansky (violino)
Nadezhda Kotnova (organo)
Svizzera, Sessa 2017