Pieśni Kościelne. Pieśni i arie religijne

Części Stałe Mszy Św.
Stanisław Moniuszko: Kyrie, Sanctus, Benedictus
Mozart, Agnus Dei
Stanisław Moniuszko
«O Marjo, badz pozdrawiona»,
«Sub tuum praesidium»,
«Ad te Domine»,
«Ojcze nasz»,
«Do Ciebie, Panie…»,
Modlitwa Pańska «W ciężkiej niedoli…»,
Pieśń pokutna «O Panie! Co losy ludzkości…»

Ave Maria di C.Saint-Saens, C.Frank, Bach-Gounod, Schubert, V.Wawilow («Ave Maria Caccini»), Zelenski i inne.
Ave verum di Gounod (duetto), Mozart (duetto)
Panis angelicus di Gasparini, Casciolini, Frank, Saint-Saëns
O salutaris hostia di Spada, Franc, Anonymous

Arie religijne
G.Handel, «Oh, had I Jubal’s lire»
Vivaldi, «Domine deus» («Gloria»)
B.Marcello, salmi «I celli immensi», «O di che Lode»
Bach, «Quia respexit», «Et exultavit» («Magnificat»)
Bach, «Ich habe genug», arie della cantata 82 per basso
Bach, «Mein glaubiges Herze» (BWV68)
Bach, «Gott, verlaß die Deinen nimmermehr» BWV79,
«Mein freund ist mein» BWV140 (duetti)

Афиша

Klasyczny romans rosyjski

M.Glinka: «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение» i inne.
P.I.Czajkowski, «Средь шумного бала», «Нет, только тот, кто знал» i inne.
M.Musorgski: «Блоха», «Семинарист», «Козёл» i inne.
S.Rachmaninow: «Я жду тебя», «Сирень», «Апрель» i inne.
N.Rimski-Korsakow, «Редеет облаков…», «Не ветер веет с высоты» i inne.
A.Rubinstein, «Персидская песня» i inne, niektóre duety.

—————-
Skrzypce solo i fortepian (organy)
M.Musorgski, «Трепак»
S.Rachmaninow, «Вокализ», «Маргаритки»
e altri…

Афиша

Pieśni ludowy w oprawie kompozitorów słowiańsky

1. «Из-под горки снег выпал» (Rosyjska)
2. «У ворот сосна зеленая» (Rosyjska)
3. «У нас под лесом-лесочком» (Rosyjska)
4. М.Глинка-А.Кольцов, «Ах ты, ночь ли, ноченька» (Rosyjska)
5. «Час да по часу» (Rosyjska)
6. «Вниз по матушке по Волге» (Rosyjska)
7. «Ой у полi вiтер вiє» в обр. Л.Ревуцкого (Ukraińska)
8. М.Глiнка-В.Забiла, «Гуде вiтер вельми в полi» (Ukraińska)
9. «Гей у полi вишня», дуэт (Ukraińska)
10. Beethoven, «Їхав козак за Дунай» (Ukraińska)
11. A.Dvořák, «Скромная девушка» (Morawska)
12. A.Dvořák, «Голубь на клёне» (Morawska)
13. A.Dvořák, «Шиповник» (Morawska)
14. F.Chopin, «Piosnka litewska»
15. I.J.Paderewski, «Gdy ostatnia róża zwiędła» (Polska)
16. Beethoven, «Баба шла по пашне» (Polska)

Афиша